پنجشنبه، 2، خرداد، 1398 | Thursday، 23 May، 2019
اخبار مرتبط با نوسانات برقی

راهی برای مقابله با خاموشی

راهی برای مقابله با خاموشی

باتوجه به اینکه هر سال میزان مصرف برق در ایران افزایش پیدا می‌کند وزارت نیرو برنامه بلندمدتی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور دارد، به طوری که طبق گفته های سرپرست وزارت نیرو در سال ۱۳۹۵ به میزان ۳۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شد و امسال نیز قرار است که ۳۰۰۰ مگاوات دیگر به ...[…]

یکشنبه 12 شهریور 1396