جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019
اخبار مرتبط با کاهش نرخ سود

اثر مثبت کاهش نرخ سود بر تقاضای مسکن

اثر مثبت کاهش نرخ سود بر تقاضای مسکن

یک کارشناس مسکن گفت: دوره اخیر رکود در بخش مسکن و ساختمان را می‌توان یکی از طولانی‌ترین دوره‌ها به شمار آورد که علل متفاوتی برای آن شمرده شده است، از کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانوار تا تولید مازاد مسکن و بیش از حد نیاز در ۱۰ سال گذشته، مسکن مهر، رکود جهانی و.... اما ...[…]

یکشنبه 2 مهر 1396