گزیده ای از عملکرد شهرداری در نیمه ...

احداث باکس فضای سبز در حاشیه بلوار ولیعصر (عج) پیاده رو سازی بلوار امام علی ...

"آغاز اجرای طرح زیبای "یادگار ماه" در ...

شهرداربردسکن از اجرای طرحی به نام «یادگار ماه» خبر داد که به موجب آن تلاش ...

خلاصه ای از عملکرد شهرداری در نیمه ...

آغاز پیاده رو سازی مقابل اداره منابع طبیعی در بلوار ولیعصر (عج) برگزاری جلسه با ...

گوشه ای از عملکرد آذر ماه 98 ...

اجرای کانال عرضی دفع آب‌های سطحی در خیابان شهید مطهری۲۷ اجرای کانیوو خیابان شهید مدرس۳ ...

گوشه ای از عملکرد آذر ماه 98 ...

لکه گیری خیابان شهید کیانی نصب جدول حاشیه خیابان مطهری نصب جدول در چهارراه شهید ...

مراسم جشن روز ملی حمل نقل با ...

مراسم جشن روز ملی حمل و نقل با حضور مسئولین محترم و با حضور خانوادهای ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بردسکن

عامر گستر بردسکن

عامر گستر بردسکن یک شرکت در شهر بردسکن می باشد

سازه سرای بردسکن

سازه سرای بردسکن یک شرکت در شهر بردسکن می باشد

انبوه سازان بردسکن

انبوه سازان بردسکن یک شرکت در شهر بردسکن می باشد

پیمانکاران شهر بردسکن

عامر گستر بردسکنعامر گستر بردسکن

عامر گستر بردسکن

عامر گستر بردسکن یک شرکت در شهر بردسکن می باشد

سازه سرای بردسکنسازه سرای بردسکن

سازه سرای بردسکن

سازه سرای بردسکن یک شرکت در شهر بردسکن می باشد

انبوه سازان بردسکنانبوه سازان بردسکن

انبوه سازان بردسکن

انبوه سازان بردسکن یک شرکت در شهر بردسکن می باشد