تبدیل باغ ۱۶ هکتاری تملک شده به ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، جواد بهادری در حاشیه بازدید اعضا شورای برنامه ...

نگهداری و حفاظت از فضای سبز و ...

شهردار شیراز امانت‌داری، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، رعایت حقوق شهروندان و حساسیت در برابر متخلفین ...

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری طبق ...

مدیر کنونی پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، طبق طرح طبقه بندی ابلاغی به شهرداری ...

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری دارای ...

مدرک تحصیلی مدیر حوزه «پیشگیری و رفع تخلفات شهری» دیپلم است که با توجه به ...

برنامه ریزی ویژه برای بزرگداشت هفته شیراز ...

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه این شورا و دستگاه‌های متولی فرهنگ، طی ...

مستقل از هر گرایش فکری و اندیشه ...

سردار دانشمندی فرمانده دانشکده علوم و فنون زرهی شیراز نیز در این مراسم ضمن درود ...

استقبال خبرنگاران ۱۷ استان از جشنواره ملی ...

جعفری افزود: نیمه دوم بهمن ۹۹ کارگاه روزنامه نگاری شهری با سخنرانی رئیس هیئت داوران ...

نتیجه بررسی قانون جامع شهرسازی و معماری ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس جواد بهادری در نشست تخصصی با معاون ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر شیراز

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسشرکت توزیع نیروی برق استان فارس

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت مدیریت تولید برق فارسشرکت مدیریت تولید برق فارس

شرکت مدیریت تولید برق فارس

شرکت مدیریت تولید برق فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت تولید نیروی برق فارسشرکت تولید نیروی برق فارس

شرکت تولید نیروی برق فارس

شرکت تولید نیروی برق فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارسشرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت آب و فاضلاب شیرازشرکت آب و فاضلاب شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان فارسشرکت آب و فاضلاب استان فارس

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

شرکت آب و فاضلاب استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

مهندسین مشاور شهر شیراز

ورجاوند جنوبورجاوند جنوب

ورجاوند جنوب

ورجاوند جنوب یک شرکت در شهر شیراز می باشد

نگین گمانه نگین گمانه

نگین گمانه

نگین گمانه یک شرکت در شهر شیراز می باشد

کنکاوان معدن شیرازکنکاوان معدن شیراز

کنکاوان معدن شیراز

کنکاوان معدن شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

فراشارآسیافراشارآسیا

فراشارآسیا

فراشارآسیا یک شرکت در شهر شیراز می باشد

عالی نامعالی نام

عالی نام

عالی نام یک شرکت در شهر شیراز می باشد

طرح آبگستر جنوبطرح آبگستر جنوب

طرح آبگستر جنوب

طرح آبگستر جنوب یک شرکت در شهر شیراز می باشد

پیمانکاران شهر شیراز

هارمونیک هارمونیک

هارمونیک

هارمونیک یک شرکت در شهر شیراز می باشد

ورزش فارسورزش فارس

ورزش فارس

ورزش فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

نهادینا نهادینا

نهادینا

نهادینا یک شرکت در شهر شیراز می باشد

مه گشامه گشا

مه گشا

مه گشا یک شرکت در شهر شیراز می باشد

مرصوصی شیرازمرصوصی شیراز

مرصوصی شیراز

مرصوصی شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

محورپی شیرازمحورپی شیراز

محورپی شیراز

محورپی شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد