مقاومت ملت ویتنام در مقابل جنایت‌های آمریکا ...

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهر قزوین و ویتنام فرصت‌‌های زیادی برای توسعه ...

سفیر ویتنام در ایران با شهردار قزوین ...

به گزارش روابط عمومی اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ لوئونگ کونوک هویی، ...

استقامت جمهوری اسلامی ایران حاصل هدايت هاي ...

لوئونگ کونوک هویی، سفیر ویتنام در ایران در پایان این دیدار خواستار گسترش روابط شهرهای ...

ارسال ۵۳ پرونده ماده صد موضوع بند ...

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری قزوین داریوش قاسمی در تکمیل این خبر افزود: ...

مانور مشترک سازمان آتش نشانی قزوین با ...

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین؛ ململی سرپرست معاونت ...

آمادگی کامل بازرسان سازمان تاکسیرانی برای نظارت ...

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ محمد رضا وثوق ...

آغاز عملیات نهضت شبانه خط‌کشی محوری ویژه ...

جانی در خاتمه از صبر و شکیبایی شهروندان محترم در طول انجام خط‌ کشی تشکر ...

معابر محدوده مدارس ناحیه منفصل شهری ناصرآباد ...

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ این عملیات باهدف افزایش ایمنی ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر قزوین

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجاییشرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی یک شرکت در شهر قزوین می باشد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوینشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان قزوینشرکت آب و فاضلاب استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوینشرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

شرکت تولید نیروی برق شهید رجاییشرکت تولید نیروی برق شهید رجایی

شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی

شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی یک شرکت در شهر قزوین می باشد

صنایع شیشه جام آراسنج

صنایع شیشه جام آراسنج یک شرکت در شهر قزوین می باشد

مهندسین مشاور شهر قزوین

تحکیم بناتحکیم بنا

تحکیم بنا

تحکیم بنا یک شرکت در شهر قزوین می باشد

پویا سیستم پارسیانپویا سیستم پارسیان

پویا سیستم پارسیان

پویا سیستم پارسیان یک شرکت در شهر قزوین می باشد

پیمانکاران شهر قزوین

زیبا پردازان کاسپینزیبا پردازان کاسپین

زیبا پردازان کاسپین

زیبا پردازان کاسپین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

راه رود سازهراه رود سازه

راه رود سازه

راه رود سازه یک شرکت در شهر قزوین می باشد

راه تسراه تس

راه تس

راه تس یک شرکت در شهر قزوین می باشد