جلسه توجیحی دومین جایزه نوآوری و فناوری ...

دکتر جوان در ابتدای این جلسه به اهمیت نوآوری، که همواره یکی از ویژگی‌های بارز ...

جلسه روشنگری مسائل روز و جهاد تبیین ...

این جلسات به همت پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه قم با حضور مدیران و کارکنان کلیه ...

نشست مدیرعامل شرکت برق و انرژی پیوندگستر ...

در این نشست دکتر کاشانی زاده گفت با همدلی و همفکری بسیاری از کارها به ...

تولید بیش از 394 میلیون کیلووات ساعت ...

از این میزان تولید ۳۸۶ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۵۶۰ کیلووات ساعت آن انرژی ...

واحد دو گازي نيروگاه قم در موعد ...

شایان ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی قم وابسته به هلدینگ صبا از شرکت‌های مجموعه بنیاد ...

مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان صنعت آب ...

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط محمدحسین آشنا و سرود جمهوری اسلامی ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر قم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قمشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان قمشرکت آب و فاضلاب استان قم

شرکت آب و فاضلاب استان قم

شرکت آب و فاضلاب استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان قمشرکت توزیع نیروی برق استان قم

شرکت توزیع نیروی برق استان قم

شرکت توزیع نیروی برق استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

نیروگاه سیکل ترکیبی قمنیروگاه سیکل ترکیبی قم

نیروگاه سیکل ترکیبی قم

نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

فوم بتن پارسیان

فوم بتن پارسیان یک شرکت در شهر قم می باشد

معماری و سازه و آرمانشار

معماری و سازه و آرمانشار یک شرکت در شهر قم می باشد

مهندسین مشاور شهر قم

معماری و سازه و آرمانشارمعماری و سازه و آرمانشار

معماری و سازه و آرمانشار

معماری و سازه و آرمانشار یک شرکت در شهر قم می باشد

پناه آفرین پناه آفرین

پناه آفرین

پناه آفرین یک شرکت در شهر قم می باشد

بوم پایش قمبوم پایش قم

بوم پایش قم

بوم پایش قم یک شرکت در شهر قم می باشد

پیمانکاران شهر قم

هماهنگ سازههماهنگ سازه

هماهنگ سازه

هماهنگ سازه یک شرکت در شهر قم می باشد

نیکو رفتارنیکو رفتار

نیکو رفتار

نیکو رفتار یک شرکت در شهر قم می باشد

نوسازی برق سعید نوسازی برق سعید

نوسازی برق سعید

نوسازی برق سعید یک شرکت در شهر قم می باشد

میثاق راهمیثاق راه

میثاق راه

میثاق راه یک شرکت در شهر قم می باشد

کارسازه گلکارسازه گل

کارسازه گل

کارسازه گل یک شرکت در شهر قم می باشد

فرا راه فرا راه

فرا راه

فرا راه یک شرکت در شهر قم می باشد