دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر ...

با شاه محمدی مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان شهرداری های کشور به گزارش روابط ...

تشکیل جلسه رئیس شورای شهر،شهردار و مسئول ...

دیدار با معاونت توسعه و برنامه ریزی بانک شهر کل کشور به گزارش روابط عمومی ...

کاشت گل اختر و گل های زینتی ...

کاشت گل اختر و گل های زینتی در سطح شهر به گزارش روابط عمومی شهرداری ...

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ...

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گالیکش با امام جمعه محترم شهرستان حجت الاسلام ...

بازدید امام جمعه شهرستان حاج آقا دلبری، ...

بازدید امام جمعه شهرستان حاج آقا دلبری، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گالیکش از ...

بازدید میدانی فرماندار شهرستان و رمضانعلی خسروی ...

بازدید حسن خسروی فرماندار شهرستان به همراه رمضانعلی خسروی شهردار گالیکش از جمعه بازار به ...