تشکیل جلسه رئیس شورای شهر،شهردار و مسئول مالی شهرداری گالیکش با معاونت توسعه و برنامه ریزی بانک شهر کل کشور

تشکیل جلسه رئیس شورای شهر،شهردار و مسئول مالی شهرداری گالیکش با معاونت توسعه و برنامه ریزی بانک شهر کل کشور

دیدار با معاونت توسعه و برنامه ریزی بانک شهر کل کشور

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش؛ رئیس شورای شهر،شهردار و مسئول مالی شهرداری گالیکش با آقای تابش فر معاونت توسعه و برنامه ریزی بانک شهر کل کشور و کارشناسان مربوطه درخصوص بدهی شهرداری به بانک شهر در تهران دیدار و گفتگو  کردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گالیکش

    منبع خبر

    شهرداری گالیکش

    شهرداری گالیکش یک شهرداری در شهر گالیکش‎ می باشد

      نظرات