نشست مشترک هیات رئیسه سازمان با شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک

نشست مشترک هیات رئیسه سازمان با شرکت‌های خدمات ...

نشست مشترک هیات رئیسه سازمان با حضور مهندس یزدی نژاد رییس سازمان، دکتر محمودی نایب رییس اول سازمان، مهندس احتشامی ...

ادامه خبر
آغاز ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به مهندسین مازندران

آغاز ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به مهندسین ...

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، مهندس یزدی نژاد رئیس سازمان در مجمع عمومی سازمان در ارائه گزارش به مجمع ...

ادامه خبر
۸ ساعت مجمع عمومی و بررسی تراز ۱۴۰۱ و بودجه ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

۸ ساعت مجمع عمومی و بررسی تراز ۱۴۰۱ ...

به گزارش روابط عمومی سازمان مطابق ماده ۹ قانون نظام مهندسی و مواد ۵۲ و ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون ...

ادامه خبر