کسب رتبه دوم سازمان نظاممهندسی ساختمان استان البرز در آمار پروانه های صادره در سامانه سپامک

کسب رتبه دوم سازمان نظاممهندسی ساختمان استان البرز ...

استان البرز حایز رتبه دوم آمار پروانه های صادره در سامانه سپامک در بین ۳۱ استان کشور گردیده است

ادامه خبر
ثبت اختراع « سیستم ارایه نسبت دانه بندی مصالح سنگی در طرح اختلاط بتن کارگاههای ساختمانی» توسط اعضای سازمان

ثبت اختراع « سیستم ارایه نسبت دانه بندی ...

این دستگاه یک سیستم ارایه طرح اختلاط بتن در کارگاه های ساختمانی است که نحوه اختلاط مصالح مورد نظر برای ...

ادامه خبر
آمار دستور نقشه های ورودی به سازمان در دی ماه ۱۴۰۱

آمار دستور نقشه های ورودی به سازمان در ...

اطلاعات کلیه دستور نقشه های ثبت شده در دی ماه ۱۴۰۱

ادامه خبر
مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

فایل‌های پیوست.مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

ادامه خبر