احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانهای فنی در صنعت ساختمان

ادامه خبر
پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

بنام خدا قابل توجه ناظرهای کاردان سطح شهر شیراز... با درود... با توجه به پیامک صادره از سوی وبسایت مهندسین ...

ادامه خبر
اعلام زمان نتایج آزمون مقررات ملی ساختمان بهمن ماه ۹۷

اعلام زمان نتایج آزمون مقررات ملی ساختمان بهمن ...

اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی بهمن ۹۷ اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ ...

ادامه خبر
مهلت اعتراض به نتایج آزمون مبحث ۱۷

مهلت اعتراض به نتایج آزمون مبحث ۱۷

معترضین به نتیجه امتیاز کسب نموده در آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۹ اعتراضیه کتبی ...

ادامه خبر
برگزاری جلسه پیشکسوتان...

برگزاری جلسه پیشکسوتان...

بنام خدا بنا به گزارش روابط عمومی سازمان... جلسه شورای مشورتی پیشکسوتان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس ساعت ۱۶ ...

ادامه خبر
اولین جلسه شورای رابط...

اولین جلسه شورای رابط...

بنام خدا بنا به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس: اولین جلسه شورای رابط با ترکیب تازه ...

ادامه خبر
همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(دارای مجوز ارتقاء پایه)

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(دارای مجوز ارتقاء ...

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(چالش ها،ضرورت ها و راهکارها) دارای مجوز ارتقاء پایه برای شرکت کنندگان در همایش ۲۶ ...

ادامه خبر
جلسه با معماران تجربی...

جلسه با معماران تجربی...

جلسه مشترک سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس ...فنی و حرفه ای و معماران تجربی جهت آموزش معماران تجربی در ...

ادامه خبر
اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...

اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است می توانند با مراجعه به ...

ادامه خبر