نمایشگاه صنایع ساختمان

نمایشگاه صنایع ساختمان

چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته.

ادامه خبر
اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...

اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است می توانند با مراجعه به ...

ادامه خبر
شماره حساب بانک ملی جهت صدوروتمدید پروانه اشتغال...

شماره حساب بانک ملی جهت صدوروتمدید پروانه اشتغال...

شماره حساب بانک ملی IR960100004058063101627355 (به نام درآمد حاصل از فروش سایر خدمات ) جهت صدور و تمدید پروانه اشتغال

ادامه خبر
انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی

انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی

✅ انتخاب شایسته جناب آقای مهندس عسکری رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان را به عنوان عضو هشتمین ...

ادامه خبر
فراخوان نامنویسی متقاضیان ارائه خدمات نظارت در مناطق روستایی

فراخوان نامنویسی متقاضیان ارائه خدمات نظارت در مناطق ...

متقاضی محترم ارائه خدمات نظارت در نظام فنی روستایی با توجه به فراخوان13/98/16831 مورخ 98.07.03 بنیاد مسکن ازتاریخ 98.07.06 تا ...

ادامه خبر
معرفی هیأت رئیسه جدید سازمان

معرفی هیأت رئیسه جدید سازمان

۱ – آقای صالح نظرزاده بعنوان رئیس سازمان ۲ – خانم زیبا بخشایی بعنوان نایب رئیس سازمان ۳ – آقای ...

ادامه خبر
قابل توجه معترضین نتیجه آزمون مبحث ۱۷ مورخ ۹۸/۰۶/۰۷

قابل توجه معترضین نتیجه آزمون مبحث ۱۷ مورخ ...

معترضین نتیجه آزمون دوره آموزشی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزاری مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ با مجری گری این سازمان مجاز به ...

ادامه خبر
احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانهای فنی در صنعت ساختمان

ادامه خبر
پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

بنام خدا قابل توجه ناظرهای کاردان سطح شهر شیراز... با درود... با توجه به پیامک صادره از سوی وبسایت مهندسین ...

ادامه خبر