تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم تعاونی مسکن سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس...

تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم تعاونی مسکن سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس...


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

      نظرات