صدور حكم قضايي براي چهار متخلف شكار و صيد در شهرستان اردستان

صدور حكم قضايي براي چهار متخلف شكار و ...

حكم قضايي براي چهار متخلف شكار و صيد در شهرستان اردستان صادر شد. به گزارش«پارما» چهار متخلف شكار وصيد به ...

ادامه خبر
صدور حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان شهرضا

صدور حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف ...

صدور حكم قضايي براي يك واحد مرغداري متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان شهرضا حكم قضايي براي يك واحد ...

ادامه خبر
چه جانداراني بيشترين آسيب را از زباله‌هاي پلاستيكي مي‌بينند؟

چه جانداراني بيشترين آسيب را از زباله‌هاي پلاستيكي ...

چه جانداراني بيشترين آسيب را از زباله‌هاي پلاستيكي مي‌بينند؟ مواد پلاستيكي رها شده در درياها به اشكال مختلف حيات در ...

ادامه خبر
دو نفرشکارچی متخلف در  شهرستان راز و جرگلان دستگیر شدند

دو نفرشکارچی متخلف در شهرستان راز و جرگلان ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راز و جرگلان ...

ادامه خبر
دو شکارچی متخلف در  شهرستان مانه و سملقان دستگیر شدند

دو شکارچی متخلف در شهرستان مانه و سملقان ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان ...

ادامه خبر
تحویل یک بهله شاه بوف به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج

تحویل یک بهله شاه بوف به اداره حفاظت ...

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی،سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج از تحویل یک ...

ادامه خبر
سخنان بي‌پرده رئيس سازمان محيط‌زيست درباره روند تجاوز به طبيعت و تخريب محيط‌زيست

سخنان بي‌پرده رئيس سازمان محيط‌زيست درباره روند تجاوز ...

سخنان بي‌پرده رئيس سازمان محيط‌زيست درباره روند تجاوز به طبيعت و تخريب محيط‌زيست عيسي كلانتري معاون رييس جمهور و رييس ...

ادامه خبر
دستگاه‌هاي دولتي موظف به حذف كاغذ شدند

دستگاه‌هاي دولتي موظف به حذف كاغذ شدند

دستگاه‌هاي دولتي موظف به حذف كاغذ شدند معاونت اداري و مالي نهاد رياست جمهوري در نامه‌اي خطاب به همه وزارتخانه‌ها، ...

ادامه خبر
بررسي وضعيت پسماندهاي زيست محيطي شهرستان تيران و كرون درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان

بررسي وضعيت پسماندهاي زيست محيطي شهرستان تيران و ...

بررسي وضعيت پسماندهاي زيست محيطي شهرستان تيران و كرون درجلسه مديريت پسماند اين شهرستان وضعيت پسماندهاي زيست محيطي تيران و ...

ادامه خبر