پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال ۹۸ ناظران شیراز...

بنام خدا قابل توجه ناظرهای کاردان سطح شهر شیراز... با درود... با توجه به پیامک صادره از سوی وبسایت مهندسین ...

ادامه خبر
برگزاری جلسه پیشکسوتان...

برگزاری جلسه پیشکسوتان...

بنام خدا بنا به گزارش روابط عمومی سازمان... جلسه شورای مشورتی پیشکسوتان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس ساعت ۱۶ ...

ادامه خبر
اولین جلسه شورای رابط...

اولین جلسه شورای رابط...

بنام خدا بنا به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس: اولین جلسه شورای رابط با ترکیب تازه ...

ادامه خبر
جلسه با معماران تجربی...

جلسه با معماران تجربی...

جلسه مشترک سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس ...فنی و حرفه ای و معماران تجربی جهت آموزش معماران تجربی در ...

ادامه خبر
اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...

اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است می توانند با مراجعه به ...

ادامه خبر
تجلیل از اعضای سابق کمیته انتظامی سازمان ...

تجلیل از اعضای سابق کمیته انتظامی سازمان ...

در تاریخ نهم مرداد ماه امسال طی جلسه ای اعضای هیئت مدیره سازمان از خدمات ارزنده آقای مهندس ابوطالب توانگر ...

ادامه خبر
دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان با آقای مهندس حمیدی زاده...

دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان با آقای مهندس حمیدی زاده...

در تاریخ دوم مرداد ماه امسال اعصای هیئت مدیره سازمان با آقای مهندس حمیدی زاده سرپرست اداره اجرایی پروژه های ...

ادامه خبر
بحران آب در فارس و مقاله ریاست محترم سازمان...

بحران آب در فارس و مقاله ریاست محترم سازمان...

چاپ مقاله ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس غازی در روزنامه خبر جنوب مورخه سه شنبه ۲۶ تیرماه ۹۷ در ...

ادامه خبر
ارایه خدمات دندانپزشکی...

ارایه خدمات دندانپزشکی...

اسراف آفت بخشش و کرم است پیامبر(ص) به نام خداوند جان و خرد تفاهم نامه این تفاهم نامه در دو ...

ادامه خبر