سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

اولين هسته سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان بر اساس سياست گذاري وزارت مسكن و شهرسازي در رابطه با ايجاد تشكلي منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني كه با رعايت آن در طراحي ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداري و نگهداري ساختمان كه موجب اطمينان از ايمني ، بهداشت ، بهره دهي مناسب ، آسايش و صرفه جويي اقتصادي خواهد بود ، در استان خراسان از تاريخ 69/11/02 ايجاد گرديده است .
 

پس از انجام مراحل اوليه گردهمايي مهندسين معمار و شهرساز در تاريخ 70/03/10 و گردهمايي مهندسين ساختمان و تأسيسات در تاريخ 70/03/18 اعضاء هيئت مديره مذكور به شرح ذيل انتخاب شدند :

اعضاء هيئت مديره مهندسين معمار و شهرسازي :
آقايان مهندسين حسين ترابي - يعقوب دانشدوست - هاشم مستوفي دربان - محمد رضا محسنين - خسرو افضليان - ايرج كاظميان ( جانشين دانشدوست بعنوان عضو اصلي ) و غلامرضا بهار وحدت بوده. 

اعضاء هيئت مديره مهندسين ساختمان و تأسيسات :
آقايان مهندسين ايرج اميري - جلال دقاق - مسعود سعادتمند - محمد حسين مقيمي - محمد افشين - محمد باقر موسوي نيك بودند.

كه با عضويت 936 نفر شروع به كار نموده است تشكيلات اداري منسج ( مسئول امور اداري - مسئول امور مالي - مسئول روابط عمومي - مسئول پذيرش و صدور پروانه اشتغال مهندسين و مسئول كتابخانه ، تشكيل كلاسهاي فراغت جوانان از جمله كلاسهاي نقاشي ، مسئول برگزاري امتحانات مقررات ملي ساختمان و زلزله و ....
كه با پيگيري جهت اجاره محل دفتر سازمان نظام مهندسي ، تشكيل كميته هاي فرهنگي براي انجام كليه امور مربوطه از قبيل جمع آوري اطلاعات ، چاپ بولتن خبري ، اطلاعاتي و علمي به نام مجله طاق ، برگزاري سمينارها و ارتقاء علمي تخصصي اعضاء كميته ساخت و ساز به موازات كميته فرهنگي ، تشكيل كميته فني ، انعقاد قراردادهايي با اداره مسكن و شهرسازي خراسان ، طرحهاي آماده سازي گناباد ، تجاري اراضي پاچنار ، بارتان اسفراين ، كلاته اسماعيل بجنورد ، طبس ، سبزوار و غيره.

در سال 1374 با انعقاد قرارداد با سازمان مسكن و شهرسازي به صورت مشاركت به تعداد 1400 نفر به اعضاء خود از پروژه ارغوان (طرقبه) زمين واگذار خواهد نمود . با خريد 2400 متر مربع زمين كه طرح آن نيز به مناقصه گذاشته شده بود و در اراضي قاسم آباد واقع ميباشد اقدام به احداث ساختمان جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان نمايد . 

در تاريخ 74/12/28 قانون نظام مهندسي ساختمان تدوين و ابلاغ گرديده است كه اولين انتخابات نظام مهندسي ساختمان در سال 1376 بعد از تصويب قانون تشكيل گرديد . هم اكنون داراي چارت سازماني گسترده با چندين مديريت و كميته تخصصي ، علمي و فرهنگي مشغول انجام وظيفه ميباشد .