یکصد و پنجاه و هفتمین و یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

یکصد و پنجاه و هفتمین و یکصد و ...

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تشکیل گردید: یکصد و ...

ادامه خبر
گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی قائمشهر

گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی قائمشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مراسم گرامیداشت روز مهندسی دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان قائمشهر روز ...

ادامه خبر
گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی سوادکوه شمالی

گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی سوادکوه ...

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مراسم گرامیداشت روز مهندسی دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان سوادکوه شمالی ...

ادامه خبر
گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی گلوگاه

گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی گلوگاه

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مراسم گرامیداشت روز مهندسی دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان گلوگاه روز ...

ادامه خبر
نشست هم اندیشی شورای انتظامی مازندران با دکتر دانشگر

نشست هم اندیشی شورای انتظامی مازندران با دکتر ...

به گزارش روابط عمومی سازمان مازندران نشست مشترک رییس و اعضای شورای مرکزی با دکتر دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ...

ادامه خبر
گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی بهشهر

گزارش تصویری/ جشن روز مهندسی دفتر نمایندگی بهشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مراسم گرامیداشت روز مهندسی دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بهشهر روز ...

ادامه خبر