بسترسازی برای فعالیت بانوان کارآفرین و سرپرست ...

وی ضمن تقدیر از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برای راه‌اندازی «بازارچه مهربانوی ...

کاهش فاصله‌های ارتباطی شهروندان با شهرداری از ...

سیدمهدی پیغمبرزاده در گفتگو با برنامه #صبح_سیلک روند اجرای طرح شهرداران محلات در فاز دوم ...

تهیه بانک اطلاعاتی محلات فاز دو با ...

فاطمه قامتی در گفتگو با برنامه #صبح_سیلک آشنایی زنان خانه‌دار با مفاهیم پسماند، گسترش فرهنگ ...

«چارسو» اقدامی مهم برای رفع چالش گلوگاه ...

زجاجی، نتیجه رونق اقتصادی این پروژه را در صورت سیاست‌گذاری و اجرای صحیح یادآور شد ...

بیست و سومین چلچراغ توسعه با حضور ...

مهدی بذرافشان، پروژ‌ه‌های این هفته چلچراغ توسعه را شامل ‌بهره‌برداری از پل هدایت سیلاب شاخه ...

اختصاص 250 تن آسفالت برای لکه گیری ...

محمدرضا دایی بیان کرد: شرایط جوی ماه‌های گذشته باعث ایجاد چاله و ناهمواری در آسفالت ...

سرانه فضای سبز منطقه چهار 28 مترمربع ...

ناصری زاده با تاکید بر مکانیزه کردن کامل جمع آوری پسماند متذکر شد: زمان جمع ...

اجرای بیش از ۳۵۰۰ متر مربع آسفالت ...

ابوذر میرزابیگی افزود: اجرای آسفالت این معابر بر اساس ردیف بودجه اختصاصی و با هزینه ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر کاشان

سفال بتن محکم

سفال بتن محکم یک شرکت در شهر کاشان می باشد

تدبیر توسعه کاشان

تدبیر توسعه کاشان یک شرکت در شهر کاشان می باشد