استانداردهای آموزش فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان تدوین ...

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ...

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر ...

مدیریت زمین برای ساخت مسکن در کشور به نمایندگی از دولت است و انتقال سند ...

مروری بر قیمت مسکن در منطقه ۱۷ ...

به گفته یک واسطه‌گر ملکی در منطقه ۱۷ تهران، برخی از فروشندگان نیز حدود ۱۰ ...

اولین قطار مسافری ۲ روز دیگر در ...

بذرپاش با اشاره به جایگاه کریدوری راه‌آهن یزد، یکی از خدمات این مسیر ریلی جدید ...

سیاست مسکن اجاره ای معجزه می کند؛ ...

این در حالی است که با صعود تند اجاره بها، چرخش مسیر کاهش تورم اجاره ...

نخستين رويداد بكارگيري هوش مصنوعي در بخش ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر، مجید عمیدپور رییس پژوهشگاه نیرو در آیین افتتاحیه این رویداد ...

افزایش سرعت ترانزیت و حمل مسافر با ...

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در این پروژه ۲۷۰ کیلومتری، ایراداتی وجود داشت و ...

افزایش سرمایه بانک مسکن با پول سایر ...

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار است افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر تهران

سالکو

سالکو یک شرکت در شهر تهران می باشد

شرکت مدیریت تولید برق بعثتشرکت مدیریت تولید برق بعثت

شرکت مدیریت تولید برق بعثت

شرکت مدیریت تولید برق بعثت یک شرکت در شهر تهران می باشد

شرکت تولید نیروی برق تهرانشرکت تولید نیروی برق تهران

شرکت تولید نیروی برق تهران

شرکت تولید نیروی برق تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

آریا پندار نیک دامون

آریا پندار نیک دامون یک شرکت در شهر تهران می باشد

آرام گستر پارس

آرام گستر پارس یک شرکت در شهر تهران می باشد

آذر فلز پایون

آذر فلز پایون یک شرکت در شهر تهران می باشد

تولیدکنندگان شهر تهران

سالکوسالکو

سالکو

سالکو یک شرکت در شهر تهران می باشد

آریا پندار نیک دامونآریا پندار نیک دامون

آریا پندار نیک دامون

آریا پندار نیک دامون یک شرکت در شهر تهران می باشد

آرام گستر پارسآرام گستر پارس

آرام گستر پارس

آرام گستر پارس یک شرکت در شهر تهران می باشد

تهران سی ان سیتهران سی ان سی

تهران سی ان سی

تهران سی ان سی یک شرکت در شهر تهران می باشد

مهندسین مشاور شهر تهران

بالست ابنیهبالست ابنیه

بالست ابنیه

مهندسین مشاور در مطالعه و طراحی پروژه های راه، تقاطعهای همسطح و غیر همسطح، سازه های خاص و دارای رتبه ...

رگارگا

رگا

رگا یک شرکت در شهر تهران می باشد

مهندسین مشاور هندسه پارسمهندسین مشاور هندسه پارس

مهندسین مشاور هندسه پارس

مهندسین مشاور هندسه پارس یک شرکت در شهر تهران می باشد

بینا رایزن پارسبینا رایزن پارس

بینا رایزن پارس

شرکت بینا رایزن پارس در بخش ارائه خدمات فنی و مهندسی از سال 1383 مشغول فعالیت بوده ودر ارتباط با ...

یاران معدن آرایاران معدن آرا

یاران معدن آرا

یاران معدن آرا یک شرکت در شهر تهران می باشد

یادگار طرحیادگار طرح

یادگار طرح

یادگار طرح یک شرکت در شهر تهران می باشد

پیمانکاران شهر تهران

ساخت و ساز بیشمارساخت و ساز بیشمار

ساخت و ساز بیشمار

ساخت و ساز بیشمار یک شرکت در شهر تهران می باشد

ییس راهییس راه

ییس راه

ییس راه یک شرکت در شهر تهران می باشد

یمگانیمگان

یمگان

یمگان یک شرکت در شهر تهران می باشد

یادمان سازهیادمان سازه

یادمان سازه

یادمان سازه یک شرکت در شهر تهران می باشد

هیریاسهیریاس

هیریاس

هیریاس یک شرکت در شهر تهران می باشد

هیدجیرانهیدجیران

هیدجیران

هیدجیران یک شرکت در شهر تهران می باشد