برابر مصوبه جلسات هیئت‌وزیران در تاریخ 1392/12/28​ ​​و بر اساس پیشنهادهای مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، به استناد ماده (13) قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 1368) و ماده‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب 1377)، اساسنامه «شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» را به «شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» اصلاح و تصويب كرد. با تائید این اساسنامه در تاریخ 12/11/1393 توسط شورای نگهبان روند تبدیل سازمان توسعه برق ایران به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وارد مرحله نهایی گشت و شرکت تولید نیروی برق شازند به شماره ثبت 954 در تاریخ 1394/12/18 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.​
شرکت تولید نیروی برق شازند به‌ عنوان یکی از پانزده شرکت تابعه شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، مالکیت نیروگاه حرارتی شازند را بر عهده دارد. این شرکت در اواخر سال 1394 با جذب تعدادی از کارکنان متخصص و با تجربه تأسیس گردید.