اصفهان امروز ما سومين شهر بزرگ و پرجمعيت ايران به شمار رفته كه تمدن كهن آن تا هزاره سوم قبل از ميلاد را در بر مي گيرد. اين شهر كه به واسطه موقعيت جغرافيايي و مختصات ويژه اقليمي اش گاه با عنوان هائي مانند نصف جهان، بهشت ثاني، پل فيروزه و دهها عنوان ديگر از آن ياد شده، در بردارنده يكي از جامعترين مجموعه هاي معماري وشهرسازي اسلامي و اقليمي دربعد منطقه اي وجهاني به شمار ميرود. يادمان باشد كه در سال  1385   (سال  2006  ميلادي) اصفهان به عنوان دومين شهر، پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي گرديد و به هر روي وجود مراكز صنعتي و هنري در اصفهان به خوبي نشان مي دهد كه اين شهر و مردم آن با صنعت و صنعتگري آشنايند.

امروزه صنعت برق كشور با توجه به اهميت صنعتي اصفهان نگاه خود را بدين استان پر بار انداخته و بخش بزرگي از تأسيسات زيربنائي خود را در آن مستقر نموده است. وجود نيروگاههاي بزرگ و هزاران كيلومتر خطوط انتقال برق با وجود مراكز بسيار بزرگ و كلان صنعتي در اين استان به ويژه در سالهاي اخير و تبديل اين شهر به قطب اصلي انرژي هسته اي خودگوياي ويژگي هاي بالقوه اي است كه بر اهميت هر چه بيشتر موضوع مي افزايد.

پيشگامان توليد برق در اين خطه نيز در گامهاي نخست تنها به اتكاي آگاهي از پديده هاي نوين كه يكي از آنها نيز توليد برق به شمار مي آمد به دنبال آن رفتند.مرحوم عطاءالملك دهش در هنگام تحصيل در كالج انگليسها در هندوستان با مشاهده انرژي برق و روشنايي لامپ، به فكر ايجاد اين صنعت در اصفهان افتاد. او ده سال بعد با مراجعه به ايران به تاسيس يك كارخانه نساجي در اصفهان اقدام و بعد از آن در سال  1304   يك نيروگاه  99  كيلوواتي برق از آلمان خريداري و در سال  1306  در محل كوچه تلفنخانه مورد بهره برداري قرار داد.

اولين مكانهايي كه بعد از احداث كارخانه از برق استفاده نمودند عالي قاپو و چهل ستون بودند و به دليل اينكه مردم در آنزمان هنوز پي به مزاياي برق نبرده بودند چندان استقبالي از اين پديده نشد ولي به مرور زمان و  با شناخت اين پديده نوظهور و تا آنزمان عجيب ،تقاضاي استفاده از برق افزايش يافت.  اين رشد تقاضا در سال  1316  ايجاب نمود تا توليد برق طي ده سال  به  1900 كيلووات برسد.

در سال  1324  با مشاركت صاحبان كارخانجات نساجي و  45  نفر از سهامداران متفرقه، شركت سهامي توربين تأسيس و از سال  1325  تا سال  1329  توليد برق به  11000  كيلووات افزايش يافت.

در سال  1340  شركت سهامي كارخانجات برق جايگزين شركت توربين شد. در آبانماه  1344  شركت برق منطقه اي اصفهان تأسيس و كليه امكانات توليد و توزيع برق در اين شهر را تحويل گرفت ،همزمان با اين جابجايي مجموع توليد اسمي اين شركت به 21600  كيلووات رسيد.