فعالیت صنعت برق در استان سمنان از سال ۱۳۰۲ با نصب یک دستگاه موتور شش سیلندر کارخانه کبریت سازی و دستگاه لیموناد سازی در شاهرود آغاز  شد ، و پس از آن اهالی شهرستان سمنان با تاسیس کارخانه ريسمان ريسي و نصب دو دستگاه موتور ژنراتور ديزلي با قدرت ۱۰۰ کیلووات در سال ۱۳۱۰ ، شهرستان دامغان با نصب دو دستگاه موتور روسی هر کدام به قدرت ۳۰ کیلووات در میدان امام کنونی در سال۱۳۲۰ و شهرستان گرمسار با استقرار یک دستگاه ژنراتور کوچک که به وسیله موتور تراکتور به گردش در می آمد در میدان قدیمی شهر در سال ۱۳۲۳ برای اولین بار از این نعمت بزرگ برخوردار شدند.

صنعت برق استان پس از انتقال به مجموعه دولت  تا سال ۱۳۶۷ بامدیریت شرکت برق منطقه ای تهران اداره می شد و پس از آن  تحت نظارت مستقیم وزارت نیرو و سپس شرکت مادر تخصصی توانیر در بخشهاي توليد ، انتقال ،  فوق توزيع ، و توزيع برق با عنوان شرکت برق منطقه اي سمنان  مشغول به فعاليت گرديد واز سال ۱۳۸۶ با استقلال شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان  مسئوليت توزيع انرژي الکتريکي  به آن شرکت محول و شرکت برق منطقه اي همچنان  د ربخش توليد ، انتقال ، و فوق توزيع برق در محدوده وسيع استان سمنان با وسعتي حدود ۹۸ هزار كيلومتر مربع  كه ۶/۵ درصد وسعت كشوررا به خود اختصاص داده ، خدمت رسان مردم شريف اين خطه از ايران اسلامي است.

شرکت برق منطقه ای سمنان به لطف خداوند ، همت کارکنان متخصص ومتعهد ، حمایت مدیران ارشد استان و صنعت برق کشور و همدلی مردم شریف ، با اجرای پروژ ههایی به ويژه در سالهاي اخير، بستر و زيرساخت مناسبي را براي توسعه بخشها ي مختلف اقتصادي و خدماتي فراهم آورده است.

این شرکت درحال حضر با وجود ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی ، پستهای برق ۴۰۰ - ۲۳۰ و ۶۳ کیلولت و ارتباط با استانهای بزرگ همجوار نظير مازندران و گلستان در شمال – خراسان رضوي در شرق و استان تهران در غرب در سطوح ۴۰۰ و ۲۳۰کيلولت ، انرژي الکتريکي را با کيفيت ، ضريب اطمينان و قابليت مانور مناسب براي بهر ه مندي مشتركين برق به خصوص در بخش صنعت و كشاورزي فراهم مي آورد . تركيب مصرف برق در استان سمنان نيز از شرايط بسيار خوبي برخورداراست به طوري كه بيش از ۷۰ درصد انرژي الكتركي در بخش صنعت و كشاورزي استفاده مي شود.

استان توجه به توسعه تولید برق در بخش انرژ های نو با توجه به سیاستهای صنعت برق کشور و قابلیتهای خوب در این حوزه  نظیر آفتاب و باد مناسب  ، همچنين  توسعه توليد انرژي الکتريکي از طريق  نيروگا هاي مقياس کوچک از ديگر فعاليتها و برنامه هاي اين شرکت محسوب مي شود.

از دیگر فعالیتهای شرکت بر ق منطقه ای سمنان می توان به  توسعه فرهنگ مصرف بهینه بر ق ، تعامل سازنده با مشترکین و صنایع استان به ويژه به منظور پيک سايي در ساعات اوج بار ، توجه به استقرار سيستمها ، مدلها و استاندارهاي نوين مديريتي نظير دريافت گواهينامه هاي مديريت کيفيت ، ايمني و بهداشت ، و محيت زيست در قالب سيستم مديريت يکپاچه ، نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ، تدوين برنامه استراتژيک شرکت ،  همراه با توسعه مشارکت كاركنان از طريق بهينه سازي كميته هاي موجود بارويكرد استفاده بيشتر از ظرفيتهاي كارشناسان و مديران د رتمامي نقاط استان، اشاره كرد.

کسب موفقیت های مختلف در حوزه ماموریت اصلی شرکت و تامین انرژی الکتریکی با کيفيت مناسب و همچنين در بخش هاي فرهنگي ، ورزشي ، علمي و تحقيقاتي ، ديني و مذهبي وساير موارد نشان از توانايي کارکنان مجموعه اي است که در ادامه راه همكارن شهيد والا مقامشان  ، شهيدان غلامعلي ميرحاج – احمد قاسميان – حميد رضا محمدي كياء و محمد اسماعيل كريمي و سفارش ها و تاكيدات معمار كبير انقلاب ومقام معظم رهبري ، رياست محترم جمهوري ،  خدمت به مردم را افتخار خود  مي دانند.