یکی از صنایع توسعه یافته در سالیان گذشته صنعت برق است ،  انرژي برق يکي از مهمترين پديد ه هاي صنعتي در جهان امروز به شمار رفته که همواره فکر کارشناسان و پژوهشگران را به خود جلب كرد ه است ، نصب و راه اندازي مولدهاي برق ، از دير باز  در راس كارها قرار گرفته و سير تكاملي اين صنعت بسيار چشمگير بو ده است.
 توسعه صنعت برق در کشور پهناور ایران اسلامی ، براساس تقسیمات موجود در سطح استانها به صورت متمرکز و با ارتباطی که با شبکه های سراسري برقرارمي شود ، تقويت و تامين مي گردد . بي شک يكي از مناطق مهم توسعه يافته كه اجراي پروژ ه هاي برق رساني در آن با موفقيت مواجه بوده است برق منطقه اي فارس مي باشد. فارس ، سرزمين روز گار باستان ، سالها چون نگيني در خشان در عرصه فرهنگ و هنر نور افشاني مي كند و نقش جاوداني در تاريخ اين مرزوبوم به جاي گذاشته است.

شرکت برق منطقه ای فارس از شرکت های زیر مجموعه شرکت توانیر است که مسئولیت تامين و انتقال انرژي الکتريكي مطمئن و مورد نياز مشتر كين خود رادر سطح استانهاي فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابي به اين مهم ، براساس نقشه ترسيمي ، سياست ها و راهكارهاي از پيش تدوين شده را بمنظور نيل به مقاصد فوق ، سر لوحه فعاليت هاي اين شركت قرار داده است .

شرکت برق منطقه ای فارس با برخورداری از  ۱۵هزارکیلومتر شبکه برق رسانی که حدود ۱۳ درصد کل كشور می باشد ، در بين برق هاي منطقه اي سراسركشور مقام اول را دارا مي باشد ، لذا حفظ و نگهداري از  تاسيسات مزبور از اهميت بسيارزيادي برخوردار است . همچنين اين شركت با داشتن ۲۶۸ پست انتقال برق رساني ، دررده دوم كشور قرار دارد كه مسئوليت خطير برق رساني به دو استان پهناور فارس و بوشهر را به عهده دارد .شايان ذكر است كه برق فارس با ايجاد ظرفيت منصوبه توليد برق به ميزان ۸۵۰۰ مگاوات در كشور، از موقعيت قابل توجهي برخوردار است تا آنجاييكه مازاد بر توليد خود را از طريق شبكه هاي انتقال به شش  استان همجوار ، هرمزگان ، كرمان ، يزد ،اصفهان ، خوزستان و كهكيلويه و بوير احمد  منتقل مي كند و در اين زمينه نيز  مقام سوم توليد برق در سطح كشوررا از آن خود كرده است .
 رشد صنایع مادر و پایه ، در کنار مواهب و منابع موجود در استان چشمگیر بود ه است اگر چه تا دست یافتن به شرایط مطلوب ،  کم و کاست هاي فراوان  وجود دارد . 
شرکتهای برق منطقه ای سراسر کشور ، به عنوان کارگزاران وزارت نیرو ، یا به عبارتی نمايندگان دولت ونظام کارآمد جمهوري اسلامي ايران ، مسئو ليت خطير تا مين برق مطمئن و پايدار براي عموم مشترکان را به عهده دارند . در همين راستا وبه علت فرا گير بودن خدمات گسترده و حياتي صنعت برق  و نيز با توجه به ماهيت و عملكرد دستگاههاي دولتي ، شركت برق منطقه اي فارس خود را ملزم مي داند تا مطابق سياست ها ي كلي شركت كه برپايه برنامه ريزي استراتژيك و با رعايت نظامنامه و خط مشي كيفيت تدوين شده است ، به منظور برآورده شدن الزامات تعيين شده و بهبود مداوم سيستم كيفيت ، برق پايدار و مطمئن را در اختيا ر مشتركين قرار دهد.
   این شرکت در راستای اهداف از پیش تعیین شده ، تمام توان و امکانات خودرا براي احداث و گسترش تاسيسات و تجهيزات صنعت برق ، بکار گرفته است و کوشش دارد بمنظور برقراري رفاه هر چه بيشتر هموطنان ازهيچ  کوششي فرو گذار ننمايد لذا   بر اساس خط مشي كيفيت شركت برق منطقه اي فارس ،  با اعلام تعهد خود نسبت به مقاصد و سياست هاي از پيش تعيين  شده  شامل ارتقاء كيفيت، تامين برق مطمئن و پايدار، كاهش تلفات ، نگهداري و تعميرات شبكه هاي انتقال و فوق توزيع  ، احداث تاسيسات و تجهيزات مورد نياز در دو استان پهناور فارس و بو شهر ، همچنين  انجام كارهاي ستادي، مديريت بحران و حوادث ، كه با برنامه ريزي دقيق و اقدامات اساسي  انجام شده است نيز از جمله اقدامات برق فارس مي باشد .
 یکی از الزامات شرکت برق منطقه ای فارس توجه به فرامین مقام معظم رهبری و منويات معظم له مي باشد لذا در راستاي فرمايشات اکيد  ايشان مبني بر استفاده  از توانمندي هاي داخل کشور ، توجه به ساخت داخل و نو آوري ، برق فارس نيز  به علت خدمات گسترده و حياتي صنعت برق، نيازمند افزايش دانش فني و بروز رساني اطلاعات متخصصين خوددارد که در زمينه نوآوري و شكو فايي ، اقدامات مفيدي توسط كارشناسان اين حوزه ، ويژه در ارتباط با صنعت و دانشگاه و پارك علم و فن‌آ وري صورت پذيرفته است . اميد است با  استعانت از درگاه خداوند سبحان ،  با بهبود مستمر سيستم كيفيت ، برق پايدار و مطمئن جهت مشتركين عزيز تامين گردد و موفقيت شركت برق منطقه اي فارس در عرصه هاي مختلف خدمتگزاري و سازندگي در راستاي تحقق  اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تداوم داشته باشد.