شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شرکت آب و فاضلاب استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

شرکت آب وفاضلاب استان البرز درمحدوده ای به وسعت ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از دامنه جنوب غربی رشته کوههای البرز وطالقان درشمال آغاز وتا مشکین دشت واشتهارد درجنوب ودرغرب تا نظرآباد امتداد دارد.
یکی از علل مهم واصلی تشکیل این شرکت که درتاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۱ صورت گرفته است، لزوم ارایه خدمات آبرسانی وجمع آوری فاضلاب با عنایت به گستردگی محدوده جغرافیایی واستقرار و اسکان جمعیت وسیع در این استان است که به مرور کرج را که قبلاً به تعبیری حومه تهران تلقی می شد،به یک شهر بزرگ وسپس شهرستانی متشکل از چند شهر تبدیل کرد و درحال حاضر از آن به عنوان کلانشهر و در سرشماری سال ۱۳۹۵ به چهارمین شهر بزرگ کشور تبدیل شد.
در حال حاضر عمده ترین منبع تامین آب مناطق زیر پوشش این شرکت،از سفره های زیرزمینی وحفر چاههای عمیق وحدود ۳۰ درصد از نیاز آبی منطقه زیر پوشش نیز از آبهای سطحی رودخانه کرج وطالقان تامین می شود.
شرکت آبفای استان البرز به مرکزیت شهر کرج جمعیتی حدود ۲۵۰۰۰۰۰ نفر رازیر پوشش دارد،وحوزه عملیاتی آن درقالب شش شهرستان کرج،نظر آباد، طالقان، ساوجبلاغ،فردیس و اشتهارد که شامل شهرهای:کرج،رجائی شهر، مهرشهر، فردیس، کمالشهر، محمدشهر، مشکین دشت، ماهدشت، اشتهارد، هشتگرد، شهر جدیدهشتگرد، آسارا، نظرآباد، طالقان، کوهسار، چهارباغ، گرمدره و تنکمان گسترده است.مهمترین اهداف شرکت آبفای استان البرز عبارتند از :ایجاد وبهره برداری از تاسیسات ، تامین وتوزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب، نوسازی تاسیسات وشبکه های موجود آب وفاضلاب وجلب رضایت وتکریم مشترکان از طریق ارایه خدمات مطلوب.
ارکان این شرکت عبارتند از: مجمع عمومی که اعضای آن شامل مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران، استانداری تهران ومدیر عامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران است.هیئت مدیره شامل سه عضو اصلی (که یکی از آنها مدیر عامل است) و دوعضو علی البدل بمدت دو سال تعیین می شود.مدیر عامل وبازرس قانونی نیز از دیگر ارکان محسوب می شوند.
تعداد مشترکان شرکت ۴۰۲ هزار مشترک بوده وطول کل شبکه توزیع ۲۸۸۰ کیلومتر وخطوط انتقال ۷۰۳ کیلومتر است. درحال حاضر دو تصفیه خانه آب نیز در کرج و رجائی شهر فعال است.تعداد چاههای تامین کننده آب شهروندان ۳۸۵ حلقه بوده که آب تولیدی آنها با احتساب آب استحصالی از منابع سطحی،درمجموع ۹/۵ متر مکعب درثانیه است.
درحال حاضر تعداد۹۴ مخزن با مجموع ظرفیت بالغ ۴۱۴ هزار متر مکعب ذخیره سازی آب شرب را انجام می دهند. این شرکت دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه هاست که معتمد نیز محسوب می شودوکلیه مراکز ومنابع تولید وتوزیع آب شرب را بصورت منظم وروزانه کنترل ونظارت می کند.
اجرای شبکه فاضلاب از سال ۱۳۷۴ درمنطقه مهرشهر وسپس مناطقی از کرج آغاز و تاکنون ۸۷۴ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده و ۹۶۴۰۰ رشته انشعاب فاضلاب واحدهای مسکونی نیز به شبکه فاضلاب متصل شده است.
هــمچنین عمــلیات احداث تصــفیه خانه فاضـلاب کرج از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و نیم مدول اول آن هم در سال ۱۳۸۶ و نیم مدول دوم آن مهرماه ۱۳۹۶به بهره برداری رسیده است.
نیم مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد نیز، همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان البرز در آبان ۹۵ به بهره برداری رسید.