اطلاعیه دفتر فنی درخصوص فرمت قابل قبول ...

این تغییر با توجه به لزوم اعمال تغییرات مباحث مقررات ملی در تهیه نقشه های ...

از گواهینامه الکترونیک سازمان رونمایی شد

با راه اندازی گواهینامه الکترونیک چرخه اداری صدور گواهینامه از ۷۵ روز به ۷ روز ...

مهندس رضا خالقی به عنوان مدیرکل راه ...

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مهندس رضا خالقی به عنوان مدیرکل جدید ...

مصوبه نحوه پرداخت مبالغ افزایش تعرفه خدمات ...

با مصوبه هیات مدیره سازمان پرداخت مبالغ افزایش تعرفه خدمات مهندسی به ناظران هر پلاک ...

اجتناب از صدور پایانکار برای ساختمان های ...

تاکید دوباره بر لازم الاجرا بودن ضابطه شماره ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و ...

بیست و سومین همایش ملی بتن و ...

۳و ۴ دی ماه ۱۳۹۹/ ویژه ارتقای پایه ۲ به ۱ برای صلاحیت نظارت عمران

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر کرج

شرکت توزیع نیروی برق استان البرزشرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان البرزشرکت آب و فاضلاب استان البرز

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شرکت آب و فاضلاب استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

نیازیت سقف

قیمت ها شکسته شد . قبل از خرید هر نوع سقف از ما قیمت بگیرید

پارس لانه

پارس لانه - تولیدکننده بتن آماده و قطعات بتنی در استان البرز

انعکاس

انعکاس یک شرکت در شهر کرج می باشد

ماسا

ماسا یک شرکت در شهر کرج می باشد

مهندسین مشاور شهر کرج

سر آب رازسر آب راز

سر آب راز

سر آب راز یک شرکت در شهر کرج می باشد

سپند آب فلاتسپند آب فلات

سپند آب فلات

سپند آب فلات یک شرکت در شهر کرج می باشد

زمین ساخت یزدزمین ساخت یزد

زمین ساخت یزد

زمین ساخت یزد یک شرکت در شهر کرج می باشد

ره آب ورزانره آب ورزان

ره آب ورزان

ره آب ورزان یک شرکت در شهر کرج می باشد

خدمات مهندسی آب و خاک کشورخدمات مهندسی آب و خاک کشور

خدمات مهندسی آب و خاک کشور

خدمات مهندسی آب و خاک کشور یک شرکت در شهر کرج می باشد

تعاونی انبوه سازی مسکن سلامتعاونی انبوه سازی مسکن سلام

تعاونی انبوه سازی مسکن سلام

تعاونی انبوه سازی مسکن سلام یک شرکت در شهر کرج می باشد

پیمانکاران شهر کرج

نپار کرجنپار کرج

نپار کرج

نپار کرج یک شرکت در شهر کرج می باشد

سامانی پورسامانی پور

سامانی پور

سامانی پور یک شرکت در شهر کرج می باشد