شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام یک شرکت در شهر ایلام می باشد

به دنبال تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در دیــماه سال  1369 توسط مجـلس محتـرم شورای اسلامی ، شـــرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام در سال 1371 به عنوان یک شرکت مستقل تشکیل و آغاز به کار نمود.

شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام با توجه به رسالت و اهداف خود که ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و هم چنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرهای تحت پوشش می باشد، سعی نموده است تا با ایجاد تغییرات ساختاری  و ایجاد بسترهای لازم در جهت مهندسی نمودن عملیات ، بهره برداری بهینه از تاسیسات و تجهیزات موجود ، مکانیزه نمودن فعالیت ها ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت، استقرار نظام مدیریت کیفیت ، یکسان سازی و تعریف سیستماتیک فرآیندها ، تسهیل در انجام امور عملیاتی و اجرایی به خصوص در جهت افزایش رضایت مندی شهروندان و تحولی بنیادین در نگرش ، رویکردها و اهداف سازمان ایجاد و به دنبال آن ارتقای بهره وری و افزایش کمی و کیفی عملکرد خود را محقق سازد.

  شرکت آب و فاضلاب استــــان ایلام با 9 اداره و10 امور و 256 نفر پرسنل درحال خدمت رسانی به مردم شریف استان ایلام می باشد. تعـــداد اشتـراکهای آب و فاضلاب  بمیـزان 183387 فقـره می باشد.کم بودن تعداد اشتراک ها، طولانی بودن  شبکه ها وخطوط انتقال آب ، پراکندگی وتعدد منابع تامین آب و توپوگرافی کوهستانی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده گردیده و با عنایت به پایین بودن نرخ فروش خدمات نسبت به تولید زیان ده بودن شرکت بدیهی میباشد .


     تولید آب از سد ایلام، با چهار مرحله پمپاژ به ارتفاع حدودا 750 متر و به طول 23 کیلومتر پمپاژهای متعدد جهت انتقال آب به مخازن توزیع شهر ایلام ، راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب شهر ایلام ،مهران ،دهلران ، دره شهر وبهره برداری از تصفیه خانه آب شهر ایلام زیان شرکت را بیشتر کرده است ، همچنین  بررسیهای کارشناسی  نشان میدهد که قیمت فروش  بخش جزئی از قیمت تمام شده  را پوشش میدهد .