شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

تاریخچه تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب
در سال ۱۳۴۲ لایحـه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق به تصویب رسیـد به‌موجب این قانون تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تأمین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضلاب شهـرها و واحدهای صنعتی به عهده وزارت آب و برق قرار گرفت.
در سال۱۳۵۳ قانون تأسیس وزارت نیرو به تصویب رسید.در سال۱۳۵۴قانون تشکیل شرکت‌های تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهــرها از تصویب مجلس گذشت به‌موجب این قانـون شرکت‌های منطقه‌ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکت‌هایی را راسـا یا با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی ایجاد نماید.
سپس به‌موجب لایحـــه قانونی راجع به تغییــرات وظائف وزارت نیرو اداره امور آب مشروب شهرها به عهده استانداری و یا شرکت‌های مربوطه محول گردید.
در سال ۱۳۶۱قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسیــد که به‌موجب تبصره ۲ ماده۲۱ این قانون تقسیم توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت‌های مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری که باید تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری‌ها باشند محول گردید که این قانون هیچ‌گاه عملی نشد تا اینکه لایحــه قانونی تشکیـل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۶تهیه شد که به‌موجب آن شرکت‌های آب منطقه‌ای تابع وزارت نیرو مبادرت به تشکــیل شرکت‌های مستقلـی بنام شرکت آب و فاضلاب نمودند و شهرداری‌ها و بخش خصوصی نیز توانستند در آن مشارکت کنند.این لایحه نیز با اینکه در مجلس مطرح وکلیــات آن به تصویب رسید با در خواست وزارت نیـرو بلا اقدام ماند .نهــایتــا‏‎ طرح تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال۱۳۶۸به مجلس تقدیم که در تاریخ ۱۱/۱۰/۶۹ به تصویب نهایی رسید