شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای شبکه­ های آبرسانی روستایی به صورت مشارکتی توسط مردم و وزارت بهداری سابق با نصب شیرهای برداشت عمومی در محله­ های مختلف انجام می­شد. که هیچ متولی خاصی نداشت.

بعد از پیروزی انقلاب و با تشکیل جهاد سازندگی این مسئولیت ابتدا روستاهای زیر یکصد خانوار به واحد مهندسی بهداشت این نهاد و سپس در سال ۱۳۷۷ مسئولیت اجرای شبکه­های آبرسانی در کلیه روستاها با تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به جهاد سازندگی واگذار گردید.

سپس در راستای اصلاح ساختار دولت و ادغام دو وزارت خانه کشاورزی و جهاد سازندگی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۱ وظیفه تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی توسط مجلس شورای اسلامی در قالب شرکت­های آب و فاضلاب روستایی استانها به وزارت نیرو منتقل شد.

شرکت آب و فاضلاب روستایی از شرکت­های دولتی وابسته به وزارت نیرو است که قانون تشکیل آن در تاریخ ۱۲/۹/۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۷۴ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

 هیأت محترم وزیران نیز در جلسه مورخ ۸/۵/۷۶ اساسنامه شرکت­های آب و فاضلاب روستایی را تصویب نمود که متعاقباً آن از ابتدای سال ۱۳۷۷ این شرکت رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. و پس از انتقال این شرکت­ها به وزارت نیرو اساسنامه جدید شرکت­های آب و فاضلاب روستایی در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۲ ابلاغ گردید.