شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

ارتقاء شاخص برخورداری روستائیان استان از آب شرب و بهداشتی و نیل به شاخص 79.69%.کاهش هزینه اجرای پروژه ها از طریق توجه به امر برنامه ریزیهای منسجم و هماهنگی مابین واحدهای درگیر در اجرای پروژه.

استمرار فعالیتها و اقدامات مربوط به مدیریت بهینه و اصلاح الگوی مصرف درانجام فعالیتهای اجرائی وستادی از جمله انجام برنامه ریزیهای لازم درخصوص صرفه جویی و کاهش هزینه های انرژی در بخشهای مختلف از جمله ماشین آلات، سوخت، آب، برق، گاز، تلفن، کاغذ و … .

استفاده از سیستمهای نوین درمدیریت و کنترل پروژه های اجرائی (استقرار نظام مدیریت پروژه Pmbok ). برنامه ریزی نصب و راه اندازی سیستم های جدید تأمین آب شرب از جمله دستگاههای آب شیرین کن درافزایش میزان اشتغال و سرمایه گذاری در سطح استان.

حمایت از بخش خصوصی از طریق ایجاد زمینه های لازم در جهت واگذاری کامل تصدیهای دولتی به بخش غیر دولتی.

تمرکز به موضوع تحقیقات و نوآوری در زمینه های مختلف من جمله استفاده از انرژی های نو و تجدیدناپذیر در حوزه تأمین انرژی تأسیسات، روشها و مکانیزمهای نوین و کم هزینه در دفع فاضلاب و ….

بهره گیری از سیستم های هوشمند در مدیریت و بهره برداری از تأسیسات از جمله استفاده از سیستم های کنترلی در چاهها و مخازن آب.

برنامه ریزی و اجرای طرح های عملیاتی مربوط به کاهش تلفات و آب بدون درآمد از جمله تعویض شبکه های فرسوده و…..

ارتقاء مدیریت انرژی و افزایش راندمان تاسیسات از طریق طراحی مجدد تاسیسات به منظور بهره گیری بیشتر از پتانسیل موجود و کاهش ساعات کارکرد و انرژی مصرفی الکتروپمپ ها

افزایش متوسط عمرمفید چاههای عمیق از طریق استفاده از لوله های جدار نوین(upvc و ….)وهمچنین استفاده از روش حفاری دورانی به جای ضربه ای

افزایش متوسط آبدهی چاهها از طریق استفاده از روش w.p(دبل پمپ) ، اسیدشویی و استفاده از جک هیدرولیک

کاهش متوسط زمان جهت رفع اتفاقات از طریق برقراری سیستم اعلام اتفاق با اختصاص شماره تلفن خاص و تجهیز اکیپ های رفع اتفاق با توجه به پلان موقعیت روستاهای شهرستان