فعالیتمان را از سال 1394 شروع و هم‌زمان سعی کرده‌ایم با ارائۀ خدمات و راهکارهای حرفه‌ای به مشتریان، امنیت کسب و کارشان را افزایش دهیم و به نیاز روزافزونشان برای داشتن دنیای هوشمندانه و ایمن‌تر، پاسخ گوییم.