شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

شركت سهامي عام توليد نيروي برق بندرعباس در تاريخ 1394/12/19 با شماره ثبت 16510 وشناسه ملي 14005690977 با هدف توليد و فروش نيروي برق در بندرعباس تاسيس گرديد.