کاهش نرخ خروج اضطراری نیروگاه خلیج فارس ...

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، نیروگاه گازی خلیج فارس به ...

تجلیل از کارمندان نمونه شرکت برق منطقه ...

از کارمندان نمونه شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان تجلیل شد.

تجلیل از بانوان فعال قرآنی در شرکت ...

از بانوان فعال قرآنی شاغل در شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان تجلیل شد..در این مراسم از ...

برگزاری نشست معنوی سه شنبه های مهدوی ...

اولین جلسه معنوی سه شنبه‌های مهدوی با حضور بانوان شاغل در شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان ...

جلسه مشترک معاونت های طرح و توسعه ...

در جلسه ای مشترک با حضور آقای مهندس گلزاده معاون طرح و توسعه شرکت برق ...

نذر آب : سقایی زوار اربعین حسینی

به همت شرکتهای آب و برق استان هرمزگان ، آب بسته بندی بهداشتی و سالم ...

از فعالان امر به معروف و نهی ...

با حضور آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان از همکاران فعال ...

نشست مشترک معاونت های طرح و توسعه ...

در جلسه ای مشترک با حضور آقای مهندس گلزاده معاون طرح و توسعه شرکت برق ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباسشرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگانشرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

شرکت برق منطقه ای هرمزگانشرکت برق منطقه ای هرمزگان

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگانشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگانشرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

پیمانکاران شهر بندرعباس

هنگام بتن جنوب هنگام بتن جنوب

هنگام بتن جنوب

هنگام بتن جنوب یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

هنگام آب هنگام آب

هنگام آب

هنگام آب یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

هلال ساحل هلال ساحل

هلال ساحل

هلال ساحل یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

ویلاکارجنوب ویلاکارجنوب

ویلاکارجنوب

ویلاکارجنوب یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

وزین بناءساحل وزین بناءساحل

وزین بناءساحل

وزین بناءساحل یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

نیلگون ترابر خلیج فارسنیلگون ترابر خلیج فارس

نیلگون ترابر خلیج فارس

نیلگون ترابر خلیج فارس یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد