شركت مديريت توليد برق بعثت از مجموعه شركت هاي وابسته مادر تخصصي برق حرارتي و عهده دار توليد انرژي الكتريكي در سال 1343 در زميني به مساحت 20 هكتار در منطقه خزانه بخارايي واقع در جنوب شرقي شهر تهران توسط شركت جنرال الكتريك (GE) با نصب سه واحد بخار هر يك به قدرت اسمي 82.5 مگاوات و در مجموع ظرفيت اسمي 5/247 در زمان طراحي تأسيس گرديده است.

سوخت اصلي اين نيروگاه گاز طبيعي مي باشد. آب خام مورد نياز نيروگاه توسط پنج حلقه چاه عميق تأمين مي شود؛ برق توليدي نيروگاه توسط دو پست 63 كيلوولت با 13 فيدر خروجي ( 4 خط هوايي و 9 كابل زيرزميني ) به شبكه فوق توزيع برق منطقه اي تهران و 230 كيلوولت با 3 فيدر خروجي بوسيله خطوط هوايي به شبكه سراسري منتقل مي شود.

تجهيزات اصلي نيروگاه شامل بويلر، توربين/ژنراتور، كندانسور و سيستم آب تغذيه، برجهاي خنك كن، تصفيه خانه، واحد توليد هيدروژن، آزمايشگاه هاي پايش كيفيت، سيستم هاي كمكي اطفاء حريق و تأمين هواي فشرده مي باشد.

اين شركت به منظور حفظ محيط زيست و براي نخستين بار در كشور نسبت به نصب تجهيزات استحصال گاز CO2 با ظرفيت 50 تن در شبانه روز و با خلوص 9/99 درصد به منظور بازيافت اين گاز از محصولات احتراق كه مورد مصرف در صنايع غذايي و بهداشتي مي باشد مبادرت ورزيده كه با بهره برداري آن گامي در جهت حفظ محيط زيست و اقتصاد مقاومتي برداشته است. شركت مديريت توليد برق بعثت در طي سال ها با هدف قرار دادن و حداكثر استفاده از ظرفيت و توان ساخت داخل و همزمان با تحريم ها از فرصت پيش آمده در جهت اقتصاد مقاومتي، حداكثر توان خود را تكيه بر دانش ساخت داخل قرار داده و اقدامات مؤثري را از طريق سازندگان داخلي و توان پرسنلي انجام داده كه در اين زمينه اقدام به ساخت بسياري از نيازمندي هاي اصلي نيروگاه گرديده است . اين شركت مفتخر است كه در راستاي اعتماد و توجه به ساخت داخل در تنوع هاي مختلف به عنوان نمونه ي شاخص صنعت نيروگاهي نسبت به ساخت و نصب سيستم تحريك استاتيك و تيغه ي توربين بخار اقدام كرده است .