تاریخچه شرکت :

شرکت ابتدا در سال 1370 با عنوان بهتنش(بهره برداری تولید نیروی برق شیراز) تحت شماره ثبت 89254 ثبت گردید و متعاقباً در سال 1373 تحت عنوان شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس تحت شماره ثبت 5276 ثبت و عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو به فعالیت ادامه داد و در تاریخ 28/12/1390 با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی از طرف دولت به بانک تجارت واگذار گردید.

 

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عمدتاً بهره برداری از نیروگاه ها از طریق عقد قرارداد و تحویل و فروش برق به طور عمده، همکاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام خدمات مذکور و سرمایه گذاری،‌ مشارکت، خرید تجهیزات مورد نیاز و مبادرت به انجام سایر فعالیت ها و معاملاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد.

 

فعالیت های شرکت:

در حال حاضر شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های سیکل ترکیبی فارس،‌ گازی شیراز، دیزلی فارس و کنگان، خارگ و نیروگاه بادی سایت باباکوهی شیراز را به شرح ذیل به عهده دارد:

 

الف) نیروگاه سیکل ترکیبی فارس:

این نیروگاه در فاصله 35 کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار گرفته است. نیروگاه سیکل ترکیبی فارس با قدرت اسمی 1035 مگاوات دارای 6 واحد گازی مدل GE-F9 به قدرت اسمی هر یک mw 4/123 می باشد که از سال 1374 به بهره برداری رسیده است.

بخش بخار از 6 بویلر بازیاب حرارتی و سه توربوژنراتور به قدرت اسمی هر یک mw 3/98 تشکیل شده است. سیستم خنک کن از نوع برج خشک هلر می باشد که بهره برداری از واحدهای بخار از سال 1381 آغاز گردیده است.