پاوان

شرکت ساختمانی پاوان (سهامی خاص ) در سال 1370 به منظور انجام عملیات پیمانکاری ساختمانهای مسکونی و اداری ، ورزشی ، آموزشی ، بهداشتی ، عمومی و انبارها ، محوطه سازی ، کارهای مشابه و وارد کردن ماشین آلات