1- مشاوره و تامین انواع جرثقیل های اسکله ای، فراساحلی، کارگاهی،کامیونی، تخلیه و جابه جایی مواد

2- مشاوره و تامین انواع تجهیزات شمع کوبی، سپر کوبی، لوله های بتنی سانتریفیوژ و شیت پایل

3- مشاوره،  تامین و اجرای انواع محصولات ژئوسنتتیک در زمینه  آببندی،تسلیح خاک، تحکیم بستر، زهکشی ، حفاظت از دایک و سواحل در برابر شستگی و فرسایش

4- مشاور و تامین دستگاههای  تست دینامیکی شمع و تجهیزات لایروبی دریایی