موسسه ‌آموزشی توسعه ساختمان عمران یکم در سال 1382 با هدف ایجاد فناوری و همگام شدن با دنیای رو به توسعه امروز و ورود به عرصه‌های حرفه‌ای که صنعت ساختمان نیز ناگزیر به ورود و عبور از آن خواهد بود تشکیل گردیده‌است. این موسسه فعالیت خویش را در عرصه‌های مختلف علمی و برگزاری سمینارها و دوره‌های تخصصی مهندسی ساختمان با بهره‌مندی از اساتیدی که تجارب ارزنده‌ای در مسئولیت‌های اجرایی و فعالیت‌های علمی دارند آغاز نموده است و همواره اقدام به طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی مورد نیاز سازمانها، شرکت‌ها و اشخاص متقاضی آموزش می‌نماید.