مجله طراح ، نشریه ای علمی - تخصصی است که به سودای تعامل چند سویه با مخاطبان خود منتشر می شود و به ساختار ها و راهکار هایی می اندیشد که بتواند در جامعه هنر و معماری و امروز به یک کنش تعاملی برای گذر از آنچه که در آن غوطه وریم - که هم می توانیم بر آن موثرباشیم و هم متاثر- دست یابد. طراح رسانه‌ای است مستقل در دایره تخصصی طراحی و معماری برای کاوش در تجربیات و ایده‌های نوین طراحی در جهان. فضایی است برای گفتمان، بحث و نقد، پیرامون شیوه‌های مدرن طراحی برآمده از دانشگاه‌ها و استودیوهای حرفه‌ای طراحی و معماری و معرفی پروژه‌ها، ایده‌ها و آن‌ها که حرفی برای گفتن دارند(!). مجله‌ای علمی که بر پیشرفت‌های تخصصی در تکنولوژی ساخت و مصالح نوین تاکید دارد و برآنست تا با پیش کشیدن بحث معماری سبز و معماری هوشمند، اتحاد میان طراحی‌های نو و سازگار با محیط زیست را در هنر طراحان ایران زمین نهادینه کند. (!) خلاصه صحبتمان از پروژه‌ها و ایده‌هایی است که صرفا با «فرم» مطرح نشده و می‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند. معماری امروز ما در هجمه فرم‌گرایی گرفتار آمده و نه تنها هویت خود را نادیده گرفته به محیط زیست پشت کرده و بدون تلاش برای شناختن تکنولوژی‌های نوین، شهرهایمان را با انبوهی از فولاد و بتن محاصره کرده است. این معماری، شهر را هم فراموش کرده و آنچه در آن هیچ شمرده شده خود مردم هستند. وقتی پای چنین بحث‌هایی به میان می‌آید، انگشت اتهام را به سوی دولت‌مردان نشانه می‌گیریم و خودمان را بی‌گناه می‌نامیم. اما حرف ما چیز دیگری است: بدون آگاهی کافی از تکنولوژی‌های نوین و معماری هوشمند و با تشویق سهوی داوران در جایزه‌ها و مسابقات و رسانه‌ای شدن آنها در مجلات و گاهی هم به تبعیت از آثار برخی معماران صاحب نام امروز ایران، تمام آنچه را از معماری دریافته‌ایم «فرم» است. جهان پیشرو این دوره را طی کرده و در هیچ محفلی به فرم محض -هرچند هم که آوانگارد باشد- بها نمی‌دهد. امروزمجله طراح می‌کوشد با مطرح کردن تجربیات و ارائه اطلاعات علمی و عملی از طراحی‌های نوین، عبور از دوره گذرا و پوچِ فرم‌گراییِ صرف را سرعت بخشد.