ماهنامه حمل ونقل وابسته به انجمن حمل ونقل ایران، با اهداف زیر انتشار می یابد: . رشد و اعتلای دانش مهندسی حمل و نقل2. توسعه فرهنگ بکارگیری مهندسی حمل و نقل در حوزه‌های مختلف .3 محلی برای تحليل جايگاه و كاركردهاي مهندسي حمل و نقل .4 ایجاد محلی جهت تبادل تجربیات حمل و نقل 5.اطلاع رسانی اخبار و وقایع مهم حوزه مهندسی حمل و نقل و سایر عمده مخاطبان نشریه از قشرهای زیر تشکیل شده است: متخصصان حقیقی، شرکت‌ها و مجموعه‌های حقوقی، کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران، دانشجویان، مدیران پروژه، اساتید دانشگاه، اعضای انجمن مهندسی حمل و نقل ایران و سایر علاقه‌مندان به کسب دانش مهندسی حمل و نقل