شرکت مهرگان آرک فعاليت خود را در زمينه توليد بانکهای اطلاعاتی معماری و دکوراسيون از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده است. اين شرکت در راستای بهبود روش های اطلاع رسانی بالاخص در جامعه معماری تلاش های فراوان انجام داده است، با اين هدف که دسترسی اساتيد دانشگاهی، دانشجويان، شرکت های ساختمانی و پيمانکاری به اطلاعات موجود در اين زمينه سهولت يابد، باشد که حتی گام کوچکی در راستای ارتقای دانش متخصصين برداشته شود. شرکت مهرگان آرک تاکنون در راستای عرضه جدیدترین منابع معماری و ساختمان، ایجاد سهولت برای دسترسی متخصصین و طراحان گام های ارزنده ای برداشته و امید آن دارد به روزرسانی عناوین موجود و تولید محصولات جدید در آینده بتواند نقشی موثر در جامعه معماری این مزر و بوم ایفا کند.