شرکت فن آوری آنی ایستا در سال 1383 تاسیس گردید. هدف اصلی شرکت، انتقال تکنولوژی جدید ساختمانی به ایران جهت استفاده در پروژه هایی که نیاز به مزایای مطلق این سیستم یعنی سرعت وعایق بودن، دارند می باشد. مؤسسین شرکت نیاز به اینگونه سازه ها را به خصوص در اجرای پروژه های خیرین مدرسه ساز که عمدتا" زمان بسیاری صرف ساخت آنها می شد را دیده و امیدوارند با بهره برداری از تولید برترین ماشین آلات دنیا در این زمینه و حمایت مسؤولین محترم، تحولی عظیم در صنعت ساختمان کشور به وجود آورند.
در سالهای اخیر رشد تقاضای مسکن بصورت انبوه سبب گردید که ICF توانیهای فوق را به نمایش بگذارد.نتیجه حاصله پروژه های فراوان اجرا شده و قابل رویت در سراسر کشور بوده که مصرف کنندگان از بیشترین مزایای آن بهره برداری خواهند نمود.تولید حجم زیاد اینگونه ساختمانهای صنعتی باعث تحول در شیوه های اجرایی شرکتهای ساختمانی نیز بوده است.خوشبختانه سیستم بلوکهای افقی ICF آنیستا بیشتر از هر نوع دیگر مورد استقبال مجریان و شرکتهای رتبه دار ساختمانی قرار گرفته است.آنی ایستا در نظر دارد با تولید محصولات با کیفیت خود و همکاری با دیگر تولید کنندگان محصولات ساختمانی مدرن از جمله تولیدکنندگان پنجره های UPVC و دیوارهای تخته گچی فشرده (DRY WALL) و انواع نما، سازه هائی سبک، عایق و در ضمن بتنی که مقاوم در برابر زلزله باشند، عرضه نماید. اینگونه محصولات در حال حاضر در کلیه کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، عربستان، امارات و افغانستان نیز استفاده می گردند و امکان صادرات آن به برخی از این کشورها نیز برای شرکت آنی ایستا امکان پذیر می باشد.