شركت سيمان تهران در سال ۱۳۳۳ در تهران تحت شماره ۴۵۰۳ تأسيس شد. اولين واحد توليدي اين شركت با ظرفيت ۳۰۰ تن در روز در سال ۱۳۳۵ مورد بهره برداري قرار گرفت. طي سالهاي ۱۳۳۵ لغايت ۱۳۵۷ با احداث ۴ واحد توليدي ديگر، ظرفيت توليدي شركت به ۳۰۰ر۷ تن در روز رسيد. در سال ۱۳۶۵ با خريد واحد ۰۰۰ر۲ تني سيمان ري و در سال ۱۳۷۳ با خريد واحد ۳۰۰ تني سيمان شمال كه اولي در فاصله ۶ كيلومتري كارخانه و دومي در محوطه كارخانه سيمان تهران قرار دارد، شركت ظرفيت توليدي خود را به ۶۰۰ر۹ تن در روز افزايش داد.
         در مهر ماه سال ۱۳۸۲ عمليات اجراي طرح جايگزيني ۴۰۰ر۳ تني در محوطه كارخانه سيمان تهران آغاز شد و در آذرماه سال ۱۳۸۵ به بهره برداري رسيد. همزمان با آن واحد ۳۰۰ تني شماره ۵ كه از واحدهاي قديمي و فرسوده بوده تعطيل و از چرخه توليد خارج شد. همچنین واحد های شماره ۱ و ۲ با مجموع ظرفیت تولید ۶۰۰ تن در روز بدلیل فرسودگی و آلایندگی محیط زیست و بالا بودن مصرف انرژی در اوایل آبان ماه ۱۳۸۸ از مدار تولید خارج گردید. در حال حاضر ظرفيت اسمی توليدي سيمان تهران به ۱۰۰ر۱۲ تن در روز بالغ مي شود.
اطلاعات مربوط به ظرفيت توليدي واحدها به شرح جدول ذيل است.