تولید قطعات سقف مجوف در سالنی مجهز به سیستم کنترل تمام کامپیوتری، جرثقیل سقفی با سیستم وکیوم جهت حمل و نقل قطعات، تونل بخار جهت عمل آوری و... به انجام میرسد که با این وصف قادر خواهد بود در هر 10 دقیقه یک قطعه سقف تولید نماید.