گروه آرمه مجموعه ای از شركتها با زمینه های تخصصی در حوزه سازه های بتنی می باشد و تا كنون در زمینه سازه های پیش تنیده، دالهای مجوف دوپوش (یوبوت) و تامین آوردهای ساختمانی فعالیت نموده است. این گروه در حال حاضر شامل شركتهای سازه های پیش تنیده آرمه بن، سازه های نوین آرمه دك و فرابنا نوین قشم می باشد. گروه آرمه با بهره گیری از توان مهندسی، بكارگیری فن آوریهای نوین و ایده های جدید تلاش دارد تا در زمینه سازه های بتنی روشهای جدیدی را ارائه نماید تا پروژه ها سریعتر، ارزانتر و با كیفیت بالاتر انجام شوند. با توجه به نیازهای جدید تكنولوژیك جامعه مهندسی، گروه آرمه در سال 1384 با هدف ارائه خدمات در زمینه تكنولوژی‌های نوین سازه های بتنی پایه‌گذاری گردید.