دیروز: درسال 1368 با سعی و تلاش تعدادی از صنعتگران مجرب کشور کارگاهی بنام هیدروکار فعالیت خودر ا درزمینه ساخت وتولید قطعات ماشین آلات ساختمانی خصوصاًپمپ بتن آغاز نمود،با توجه به آشنایی قبلی با صنایع و قطعات هیدرولیک و همچنین ساخت قطعات صنعتی پس از مدت کوتاهی محصولات تولیدی این کارگاه در بین همکاران مدیران محترم صنایع بتن با استقبال روبرو گردید ،درسال 1385 درپی استقبال بازار و همچنین برنامه ریزی توسط مدیر این گروه شرکتی بنام پمپ انتقال بتن ایرانیان (پابیکو )به ثبت رسید.محل کارخانه جدید،ماشین ابزار و ماشین آلات مدرن وهچنین استخدام نیروهای متخصص وتحصیل کرده از دیگر تصمیم گیری مدیریت شرکت جهت ارتقای کمی وکیفی می‌باشد.

امروز: می سازیم ،مدعی هستیم که تمام قسمت ها وقطعات پمپ های انتقال بتن را مطابق با فاکتورهای روز جهان تولید می نماییم واز پیشگامان ،این صنعت در کشور عزیزمان ایران می باشیم.

فردا: این شرکت با راهبرد تحقیق و توسعه در حال پیشرفت و استفاده از آخرین تکنولوژی در زمینه پمپ‌های بتن می‌باشد.