شركت تکنوبلوک در سال ۱۳۵۰ تاسیس شده و از آن زمان تا كنون فعالیتهای خود را بر تولید دستگاههای بلوك سازی متمركز نموده است .

اكنون مجموعه تولیدات دستگاههای ما گسترش یافته و گستره وسیعی از دستگاههای كوچك و بزرگ راجهت برآورده كردن نیازهای تولیدكنندگان ارائه میدهیم؛ همچنین فراهم كردن خدمات پس از فروش ازدیگرفعالیتهای ما

می باشد تا نیازهای خاص را در رابطه با تولیدات برآورده كنیم .

بیش از ۱۰ سال است كه به نحو موفقیت آمیزی تولیدات خود را به سراسر دنیا صادركرده و همواره براصل اساسی خود كه : فراهم آوردن دستگاههایی مستحكم و دارای قابلیت اطمینان ؛ ساده ؛ خدمات و عملكرد آسان و متناسب با عملكردی كارآمد می باشد ؛ متمركز مانده ایم .

و حالا این نسل سوم از دستگاههای تکنوبلوک می باشد

ما افتخارمی كنیم كه همگام با نیازهای مشتریان خود گام برمی داریم .