مطالعات اوليه و بررسی های فراوان و تامين مواد اوليه مرغوب و همچنين تجهيزات روز دنيا کاری چندان دشوار نبود .

سرانجام در تابستان 1385 با فراهم آمدن تمام مقدمات اوليه بصورت رسمی فعاليت خود را آغاز نموديم و از همان آغاز بر سه اصل اساسيمان یعنی نوآوری ، کيفيت و زيبایی اصرار ورزيديم.

و امروز با گذشت کمتر از شش سال تنوع در اجرای انواع طرح و همچنين توان توليد در ابعاد مختلف را افتخاری می دانيم که در سايه لطف الهی و تلاش جمعی بدست آمد تا بتوانيم با توجه به سوابق کاريمان در شش سال گذشته با سربلندی بگوييم جای خالی اين صنعت ديگر در ايران عزيز احساس نمی شود و ما نيز اميد بر آن داريم که توانسته و بتوانيم در راستای گسترش و ترويج استفاده از سازه های چادری که الحق صنعتی نو ظهور و کار آمد و زيبا می باشد گامی برداريم.