شــــرکت ســــازه تدبیــــران با طــراحـی و تولیــد انـواع سازه های فضــاکار نقــش موثـــری در صنعــت پوشش ساختمان داشته باشد. با توجه به فرم پذیری،سبکی وزن و سرعت در نصب این سازه ها، می توان به سهولت سقف های قوسی، کروی، تخت، شکسته و شیبدار را در یک یا چند لایه اجرا کرد.به دلایل ذکر شده و صرفه ی اقتصادی و زمانی، امروزه جهت برپایی سالن اجتماعات، کارخانه ها، آشیانه ی هواپیماها، آمفی تأترها، سالن های ورزشی و غرفه های نمایشگــاهی از ســازه های فضــاکار استفاده می شود که از ویژگی های بسیار مهم و قابل توجه آن امکان برچیدن و نصب مجدد آن است.