بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ارائه خدمات بازرسی و فنی و مهندسی در زمینه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، بازرسی کالاهای صادراتی و واردانی و بازرسی تجهیزات صنعتی دیگ های بخار و آبگرم و...

امروزه ايمني، كيفيت و حفاظت از محيط زيست از اهميت ويژه‌اي در جوامع بشري برخوردار است و يكي از ابزارهاي موثر در اين مسير، مي‌تواند بهره‌گيري از خدمات شركت‌هاي بازرسي باشد.