با ربع قرن سابقه انجام كليه امور فلزي و ساخت سوله و اجراي فوندانسيون اجراي طرحهاي توسعه و زير بنايي شركتهاي صنعتي ايران را آغاز نموده و توانسته است با بكارگيري كارشناسان و متخصصين مجرب در بخشهاي مهندسي_ فني و برنامه ريزي در اجراي پروژه ها و استفاده بهينه از منابع و امكانات داخلي با هدف بهبود مستمر كيفيت و سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي، پروژه هاي مورد نظر را به نحو مطلوبي اجرا نمايد.
ما معتقد به تكنولوژي مدرن ، نو آوري و شتاب در هزاره سوم هستيم.
اهداف شركت كاوه سوله مبتني است بر كيفيت مطلوب ، توليد و قيمت تمام شده مناسب محصول و در نهايت رضايتمندي مشتريان كه جز با به كار گيري ماشين آلات مدرن به روز و استفاده از متخصصين ميسر نمي باشد.

محاسن استفاده از كاوه پانل
1- مقاوم در برابر زلزله
2- افزايش عمر مفيد ساختمان و تاسيسات
3- سرعت و دقت در ساخت
4- قابليت بازيافت مصالح و تقليل مصالح مصرفي
5- جلوگيري از پرت حرارت و برودت
6- داراي توجيه اقتصادي در برابر مصالح سنتي با گسترش نياز بهينه سازي مصرف
و توجه بيشتر به جلوگيري از اتلاف انرژي در سطح ملي مي توان ساندويچ پانل را به عنوان يكي از مواد اصلي عايق كاري واحدهاي صنعتي – تجاري دانست.
امكان نصب در شرايط مختلف آب و هوايي و سرعت اجرا را مي توان از ديگر مزاياي عمده ساندويچ پانل در مقايسه با مصالح سنتي دانست.