مهندسی و بازرسی فن ایکا

انجام خدمات مهندسی-بازرسی حین ساخت و نهایی داخل و خارج از کشور تجهیزات صنایع و معادن و نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا از سال 1369 با هدف تأمین قطعات یدکی مصرفی مجتمع فولاد مبارکه در داخل کشور تشکیل و در آغاز صنعتگران کوچک را شناسایی و سازماندهی نموده و با تدوین دستورالعمل های ساخت و بازرسی فنی، تأمین قطعات یدکی مجتمع فولاد مبارکه را عهده دار گردید. از سال 1379 ارائه خدمات تخصصی به عنوان بازرسی و مهندسی معکوس را آغاز نمود و از سال 1381 به عنوان شرکت تخصصی بازرسی زیر مجموعه شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)، بازرسی فنی طیف وسیعی از پروژه ها و طرحهای صنعتی و قطعات و تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور را برعهده گرفت و پس از دریافت مجوز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بانک مرکزی ایران در سال1384 به عنوان یکی از شرکت های مجاز و مورد تأیید بانک مرکزی ایران در زمینه بازرسی قبل از حمل (سورویانس) شناخته شد.